Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2007.g.1.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada I.ceturksnī nefinanšu investīcijas * Latvijā bija 451,8 milj. latu, kas ir par 20% vairāk nekā 2006.gada pirmajos trijos mēnešos. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā veidoja 148,9 milj. latu (33% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 62% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī. Savukārt privātajā sektorā 2007.gada I.ceturksnī tika investēti 302,9 milj.latu (67% no kopapjoma), kas ir par 6% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī.

30% no visām nefinanšu investīcijām jeb 133,6 milj.latu veidoja iekārtas un mašīnas, 23% jeb 103,1 milj.latu - pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

Rūpniecībā ieguldīti 143,4 milj. latu jeb 32% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 14,3 milj. latu jeb 10% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā investēti izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 13,9 milj. (10%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 13,6 (9%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 6,7 milj. latu (5%) - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 5,9 milj. latu (4%) - ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā , 5,6 milj. latu (4%) - mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 56,2 milj. latu jeb 12% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 6% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā ieguldīti 55,4 milj. latu (12%) jeb par 16% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī.

_________________________
* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi