Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2008. gada pirmajā pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008.gada 1.pusgadā nefinanšu investīcijas (ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos) Latvijā bija 1223,3 milj.latu, kas ir par 3% mazāk nekā 2007.gada 1.pusgadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 488,6 milj.latu (40% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par18% vairāk nekā 2007.gada 1.pusgadā. Savukārt privātajā sektorā 2008.gada 1.pusgadā tika investēti 734,7 milj.latu (60% no kopapjoma), kas ir par 14% mazāk nekā 2007.gada 1.pusgadā.

48% no visām nefinanšu investīcijām jeb 582,0 milj.latu veidoja ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 32% no visām nefinanšu investīcijām jeb 392,9 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 20% jeb 248,4 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā.

2008.gada 2.ceturksnī nefinanšu investīcijas Latvijā bija 686,3 milj.latu, kas ir par 7% mazāk nekā 2007.gada 2.ceturksnī.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem 2008.gada 2.ceturksnī

Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

Nefinanšu investīciju pārmaiņas salīdzināmajās cenās, % pret 2007.gada 2.ceturksni

Pavisam

686.3

-7

tai skaitā:

lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

32.9

26

zvejniecība

0.9

80

rūpniecība – pavisam

186.9

-12

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.3

6

apstrādes rūpniecība

118.3

-17

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

65.3

-3

būvniecība

28.4

-23

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

76.7

-18

viesnīcas un restorāni

8.7

12

transports, glabāšana un sakari

97.5

-10

finanšu starpniecība

24.7

-37

operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

62.7

-12

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

97.4

20

izglītība

11.8

20

veselība un sociālā aprūpe

20.9

51

sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

36.8

2

Rūpniecībā ieguldīti 186,9 milj.latu jeb 27% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma, kas ir par 12% mazāk nekā 2007.gada 2.ceturksnī. 43,4 milj.latu jeb 23% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 25,4 milj.latu (14%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 14,6 milj.latu (8%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 9,1 milj.latu (5%) - ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 76,7 milj.latu jeb 11% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 18% mazāk nekā 2007.gada 2.ceturksnī.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 97,5 milj.latu (14%), jeb par 10% mazāk nekā 2007.gada 2.ceturksnī.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi