Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2008.gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008.gada 1.ceturksnī nefinanšu investīcijas (ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos) Latvijā bija 537,0 milj. latu, kas ir par 2% vairāk nekā 2007.gada 1.ceturksnī. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā veidoja 193,4 milj. latu (36% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 11% vairāk nekā 2007.gada 1. ceturksnī. Savukārt privātajā sektorā 2008.gada 1.ceturksnī tika investēti 343,6 milj.latu (64% no kopapjoma), kas ir par 3% mazāk nekā 2007.gada 1.ceturksnī.

45% no visām nefinanšu investīcijām jeb 243,3 milj. latu veidoja ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 33% no visām nefinanšu investīcijām jeb 176,1milj.latu - iekārtās un mašīnās, 22% jeb 117,6 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem 2008.gada 1. ceturksnī

Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

Nefinanšu investīciju pārmaiņas salīdzināmajās cenās, % pret 2007.gada 1.ceturksni

Pavisam

537.0

2

tai skaitā:

lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

21.9

41

zvejniecība

0.1

-89

rūpniecība – pavisam

151.2

-10

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.4

-21

apstrādes rūpniecība

100.4

14

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

49.4

-36

būvniecība

23.5

1

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

80.0

24

viesnīcas un restorāni

5.8

-14

transports, glabāšana un sakari

75.8

15

finanšu starpniecība

16.5

-38

operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi,

zinātne un citi komercpakalpojumi

45.9

-34

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

55.2

27

izglītība

10.4

8

veselība un sociālā aprūpe

14.4

23

sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

36.3

58

Rūpniecībā ieguldīti 151,2 milj. latu jeb 28% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma, kas ir par 10% mazāk nekā 2007.gada 1.ceturksnī. 21,2 milj. latu jeb 14% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, 20,3 milj. latu (13%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 19,7 milj. latu (13%) - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 14,8 milj. latu (10%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 80,0 milj. latu jeb 15% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 24% vairāk nekā 2007.gada 1.ceturksnī.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēti 75,8 milj. latu (14%), jeb par 15% vairāk nekā 2007.gada  1.ceturksnī.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.67366857
Arvīds Uibo

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi