Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2009. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada 1.ceturksnī nefinanšu investīcijas (ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos) Latvijā bija 348,2 milj.latu, kas ir par 34% mazāk nekā 2008.gada 1.ceturksnī.

No visām nefinanšu investīcijām 43% jeb 149,5 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 35% jeb 122,7 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 20% jeb 69,2 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 2% jeb 6,8 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālajos ieguldījumos.

Lielākie ieguldījumi 2009.gada 1.ceturksnī bija valsts pārvaldes un aizsardzības; obligātās sociālā apdrošināšanas sadaļā - 66.0 milj latu (19% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma) jeb par 30% vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā ceturksnī. Tie bija ieguldījumi Dienvidu tilta otrās kārtas Slāvu satiksmes mezgla būvniecībā, Nacionālās bibliotēkas celtniecībā, maģistrālo cauruļvadu un vietējo cauruļvadu būvniecībā pašvaldībās, ugunsdzēsības dienestu darbībā. Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē tika ieguldīti iekārtu un mašīnu iegādē 2.9 milj. latu jeb par 107% vairāk kā iepriekšējā gada 1.ceturksnī.

Apstrādes rūpniecībā 2009.gada 1.ceturksnī ieguldīti 49,3 milj.latu jeb 14% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma, no tiem 6,8 milj.latu jeb 14% - pārtikas produktu ražošanā un 1,9 milj.latu (4%) - dzērienu ražošanā.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem 2009.gada 1.ceturksnī

Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

2009.gada I-III salīdzināmajās cenās, % pret 2008.gada I-III

Pavisam

348,2

66

tai skaitā:

 

 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

18,0

79

rūpniecība – pavisam

81,5

54

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

207

apstrādes rūpniecība

49,3

48

no tās:

 

 

pārtikas produktu ražošana

6,8

60

dzērienu ražošana

1,9

73

elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

29,3

65

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

12,6

69

būvniecība

13,1

55

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

39,4

50

transports un uzglabāšana

36,1

72

izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

3,3

58

informācijas un komunikācijas pakalpojumi

20,4

94

finanšu un apdrošināšanas darbības

7,9

51

operācijas ar nekustamo īpašumu

16,0

74

profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

3,9

53

administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

4,7

25

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

66,0

130

izglītība

5,6

55

veselība un sociālā aprūpe

12,2

67

māksla, izklaide un atpūta

7,3

52

citi pakalpojumi

0,2

18

 

Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP mājaslapas datubāzēs.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
Tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi