Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2009.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada 3.ceturksnī nefinanšu investīcijas* Latvijā bija 402.8 milj.latu, kas ir par 39% mazāk nekā 2008.gada 3.ceturksnī.

No visām nefinanšu investīcijām 52% jeb 209,0 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 34% jeb 138,1 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 12% jeb 47,4 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 2% jeb 8,3 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālajos ieguldījumos.

2009.gada 3.ceturksnī rūpniecībā ieguldīti 144,4 milj.latu (36% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), valsts pārvaldes un aizsardzības; obligātās sociālās apdrošināšanas sadaļā ieguldīti 79,2 milj.latu (21% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma). Nozīmīgākie ieguldījumi bija Dienvidu tilta otrās kārtas Slāvu satiksmes mezgla būvniecībā, Nacionālās bibliotēkas celtniecībā, maģistrālo cauruļvadu un vietējo cauruļvadu būvniecībā pašvaldībās.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem 2009.gada 3.ceturksnī


Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

2009.gada 3. cet. salīdzināmajās cenās, % pret 2008.gada 3.cet.

Pavisam

402.8

61.0

tai skaitā:

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

21.4

45.2

rūpniecība – pavisam

144.4

83.8

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2.2

64.9

apstrādes rūpniecība

63.5

68.1

elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

44.2

76.5

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

34.5

192.6

būvniecība

6.8

19.1

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

25.8

40.7

transports un uzglabāšana

41.7

63.2

izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.6

30.8

informācijas un komunikācijas pakalpojumi

22.1

93.3

finanšu un apdrošināšanas darbības

6.0

35.7

operācijas ar nekustamo īpašumu

7.9

34.5

profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

1.6

25.8

administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.6

26.0

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

79.2

62.9

izglītība

8.6

57.9

veselība un sociālā aprūpe

24.5

103.4

māksla, izklaide un atpūta

6.1

37.9

citi pakalpojumi

0.5

18.1

 

*Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.


Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP mājaslapas datubāzēs.

Informācija precizēta 14.12.2009

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi