Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2010. gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada janvārī - septembrī nefinanšu investīcijas* (faktiskajās cenās) Latvijā bija 823,4 milj. latu, tai skaitā 3.ceturksnī - 384,9 milj. latu.

2010.gada 9.mēnešos, salīdzinot ar 2009.gada analogu laika posmu, nefinanšu investīcijas samazinājās par 30,0%, tai skaitā 3.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tās saruka par 3,6%.

No visām nefinanšu investīcijām 2010.gada 3.ceturksnī 54,3% jeb 209,0 milj. latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 29,8% jeb 114,7 milj. latu - iekārtās un mašīnās, 13,9% jeb 53,4 milj. latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 2,0% jeb 7,8 milj. latu - ilgtermiņa nemateriālajos ieguldījumos.

2010.gada 3.ceturksnī no kopējā nefinanšu investīciju apjoma 31,2% jeb 120,1 milj. latu ieguldīti rūpniecībā, 93,9 milj. latu jeb 24,4% - valsts pārvaldes un aizsardzības un obligātās sociālās apdrošināšanas sadaļā, bet transporta un uzglabāšanas sadaļā – 58,3 milj. latu jeb 15,1%.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem

 

Pavisam

(faktiskajās cenās,

milj. latu)

2010.gada

9 mēneši salīdzināmajās cenās, % pret 2009.gada 9.mēnešiem

2010.gada 3.ceturksnis salīdzināmajās cenās, % pret

2009.gada 3.ceturksni

2010.gada 9 mēneši

2010.gada 3.ceturksnis

Pavisam

823,4

384,9

70,0

96,4

no tām:

 

 

 

 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

36,2

18,2

65,5

86,0

rūpniecība

260,5

120,1

73,6

83,9

no tās:

 

 

 

 

apstrādes rūpniecība

141,5

55,2

80,5

87,8

būvniecība

11,4

5,2

44,4

76,3

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

56,4

20,5

56,3

80,0

transports un uzglabāšana

104,8

58,3

81,8

141,0

informācijas un komunikācijas pakalpojumi

61,2

18,4

95,2

84,3

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

172,2

93,9

67,5

119,6

 

*Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.


Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP mājaslapas datubāzē.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi