Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2009. gada 4. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gadā nefinanšu investīcijas* (faktiskajās cenās) Latvijā bija 1702,0 milj.latu, tai skaitā 4.ceturksnī – 525,6 milj.latu.

2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, nefinanšu investīciju apjoms salīdzināmajās cenās samazinājies par 34,2%, 2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada 4.ceturksni, sarucis par 31,7%.

No visām nefinanšu investīcijām 2009.gada 4.ceturksnī 51,4% jeb 270,1 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 35,2% jeb 185,2 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 10,2% jeb 53,3 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 3,2% jeb 17,0 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālajos ieguldījumos.2009.gada 4.ceturksnī no kopējā nefinanšu investīciju apjoma 28% jeb 148,0 milj.latu ieguldīti valsts pārvaldes un aizsardzības un obligātās sociālās apdrošināšanas sadaļā. Nozīmīgākie ieguldījumi bija Dienvidu tilta otrās kārtas Slāvu satiksmes mezgla būvniecībā, Nacionālās bibliotēkas būvniecībā, maģistrālo cauruļvadu un vietējo cauruļvadu būvniecībā pašvaldībās. Rūpniecībā ieguldīti 139,7 milj.latu jeb 27% no kopējā investīciju apjoma 4.ceturksnī, transporta un uzglabāšanas sadaļā - 59,6 milj.latu jeb 11%, informācijas un komunikācijas pakalpojumu sadaļā – 54,0 milj.latu jeb 10%.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem


Pavisam (faktiskajās cenās), milj.latu

2009.gads salīdzināmajās cenās, % pret 2008.gadu

2009.gada 4.cet. salīdzināmajās cenās, % pret 2008.gada 4.cet.

2009.gadā

2009.gada 4.ceturksnī

Pavisam

1702,0

525,6

65,8

68,3

no tās:

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

69,2

14,0

60,4

95,3

rūpniecība

506,3

139,7

69,4

64,7

būvniecība

33,1

7,4

27,9

25,4

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

135,6

35,5

46,9

47,7

transports un uzglabāšana

187,8

59,6

72,1

74,5

informācijas un komunikācijas pakalpojumi

118,2

54,0

107,2

146,0

operācijas ar nekustamo īpašumu

54,7

15,8

44,2

38,6

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

403,2

148,0

91,5

86,7

 

*Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.


Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt datubāzēs CSP mājaslapā.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi