Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2009. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada 2.ceturksnī nefinanšu investīcijas* Latvijā bija 425,4 milj.latu, kas ir par 32% mazāk nekā 2008.gada 2.ceturksnī.

No visām nefinanšu investīcijām 51% jeb 215,6 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 35% jeb 150,1 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 12% jeb 50,4 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 2% jeb 9,3 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālajos ieguldījumos.

Lielākie ieguldījumi 2009.gada 2.ceturksnī bija valsts pārvaldes un aizsardzības; obligātās sociālās apdrošināšanas sadaļā – 109,9 milj latu (26% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma) jeb par 24% vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā ceturksnī. Nozīmīgākie ieguldījumi bija Dienvidu tilta otrās kārtas Slāvu satiksmes mezgla būvniecībā, Nacionālās bibliotēkas celtniecībā, maģistrālo cauruļvadu un vietējo cauruļvadu būvniecībā pašvaldībās.

Apstrādes rūpniecībā 2009.gada 2.ceturksnī ieguldīti 62,9 milj.latu jeb 15% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma, no tiem 7,0 milj.latu jeb 11% no nefinanšu investīcijām apstrādes rūpniecībā ieguldīti pārtikas produktu ražošanā, 1,2 milj.latu (2%) - dzērienu ražošanā.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem 2009.gada 2.ceturksnī


Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

2009.gada 2. cet. salīdzināmajās cenās, % pret 2008.gada 2.cet.

Pavisam

425.4

67.9

tai skaitā:

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

15.9

53.7

rūpniecība – pavisam

104.1

66.6

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.2

36.4

apstrādes rūpniecība

62.9

63.7

no tās:

pārtikas produktu ražošana

7.0

50.1

dzērienu ražošana

1.2

122.1

elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

40.0

73.4

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

23.9

138.2

būvniecība

5.8

19.5

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

35.0

46.9

transports un uzglabāšana

50.3

79.0

izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

3.9

50.6

informācijas un komunikācijas pakalpojumi

21.8

79.0

finanšu un apdrošināšanas darbības

11.9

49.6

operācijas ar nekustamo īpašumu

15.0

39.2

profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

1.9

31.1

administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.2

18.4

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

109.9

124.3

izglītība

4.3

38.7

veselība un sociālā aprūpe

11.4

74.5

māksla, izklaide un atpūta

6.8

37.2

citi pakalpojumi

0.3

25.0


*Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.


Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP mājas lapas datubāzēs.Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo


Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi