Galvenie rādītāji

Nefinanšu investīcijas

2017. gadā nefinanšu investīcijas sasniedza 4,5 mljrd. eiro, un vislielākās tās bija nekustamo īpašumu nozarē (710,4 milj. eiro jeb 15,8 %), tai sekoja transporta un uzglabāšanas nozare (665,2 milj. eiro jeb 14,8 %), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (628,8 milj. eiro jeb 14,0 %) un apstrādes rūpniecība (458,9 milj. eiro jeb 10,2 %).

No visām 2017. gada nefinanšu investīcijām 56,6 % tika ieguldīts Rīgas reģionā, bet 43,4 % – pārējos reģionos (Pierīgā – 19,7 %, Kurzemē – 7,2 %, Zemgalē – 6,4 %, Vidzemē – 5,7 %, Latgalē – 4,4 %). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017. gadā nefinanšu investīcijas pieauga visos reģionos, vislielākais pieaugums par 28,5 % bija Pierīgas un Kurzemes reģionos.

Vislielākais nefinanšu investīciju pieaugums bija citu pakalpojumu nozarē, kur, salīdzinot ar 2016. gadu, nefinanšu investīciju apjoms salīdzināmajās cenās pieauga 2,6 reizes. Nozīmīgs nefinanšu investīciju pieaugums bija arī izglītības nozarē (par 75,8 %), valsts pārvaldes un aizsardzības nozarē (par 61,4 %), būvniecībā – par 29,1 %. Vislielākais nefinanšu investīciju samazinājums bija izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (par 18,4 %), ieguves rūpniecības nozarē (par 8,6 %), veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 3,8 %.

Atpakaļ uz tēmu