Galvenie rādītāji

Nefinanšu investīcijas

2016. gadā nefinanšu investīcijas sasniedza 3,8 mljrd. eiro, un vislielākās tās bija operācijas ar nekustamo īpašumu nozarē – 633,7 milj. eiro jeb 16,5 % no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. Tai sekoja transporta un uzglabāšanas nozare (535,1 milj. eiro jeb 14,0 %), apstrādes rūpniecība (440,6 milj. eiro jeb 11,5 %), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana  (383,6 milj. eiro jeb 10,0 %) un elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare – 364,8 milj. eiro jeb 9,5%

No visām 2016. gada nefinanšu investīcijām 50,6 % tika ieguldīts Rīgas reģionā, bet 49,4 % – pārējos reģionos (Pierīgā – 18,1 %, Vidzemē un Kurzemē - 8,7 %, Zemgalē – 7,9 %, Latgalē – 6,0 %).

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016. gadā nefinanšu investīcijas, rēķinot salīdzināmajās cenās, samazinājās par 14,9 %, un to galvenokārt ietekmēja ieguldījumu kritums izglītības nozarē – par 79,3 %, ūdens apgādes; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – par 58,2 % un finanšu un apdrošināšanas darbības nozarē – par 45,7 %. Vislielākais nefinanšu investīciju pieaugums 2016. gadā bija izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, kur, salīdzinot ar 2015. gadu, nefinanšu investīciju apjoms salīdzināmajās cenās pieauga par 39,8 %. Nozīmīgs nefinanšu investīciju pieaugums bija arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē (par 33,0 %), ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē (par 29,4 %).

Atpakaļ uz tēmu