Statistikas tēmas

Investīcijas

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Nefinanšu investīcijas

Nefinanšu investīcijas

2016. gadā nefinanšu investīcijas sasniedza 3,8 mljrd. eiro, un vislielākās tās bija operācijas ar nekustamo īpašumu nozarē – 633,7 milj. eiro jeb 16,5 % no kopējā nefinanšu investīciju apjoma.

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes