Statistikas tēmas

Investīcijas

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Nefinanšu investīcijas

Nefinanšu investīcijas

2017. gadā nefinanšu investīcijas sasniedza 4,5 mljrd. eiro, un vislielākās tās bija nekustamo īpašumu nozarē (710,4 milj. eiro jeb 15,8 %), tai sekoja transporta un uzglabāšanas nozare (665,2 milj. eiro jeb 14,8 %), valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (628,8 milj. eiro jeb 14,0 %) un apstrādes rūpniecība (458,9 milj. eiro jeb 10,2 %).

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes