Statistikas tabula

Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

IKG10_180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 21.10.2020