Statistikas tabula

Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

IKG10_180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 21.10.2019