Statistikas tabula

Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

IKG10_120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 30.12.2019