Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

Tabulas kods datubāzē
IKG10_110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2016. gadu 28.12.2018