Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

IKG10_110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.12.2020