Statistikas tabula

Pievienotās vērtības indeksi pa darbības veidiem (procentos pret iepriekšējo gadu)

IKG10_090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti