Statistikas tabula

Pievienotās vērtības indeksi pa darbības veidiem (procentos pret iepriekšējo gadu)

IKG10_090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.09.2020 Revīzija
Par 2019. gadu 21.10.2020 Revīzija
Par 2020. gadu 26.02.2021