Statistikas tabula

Pievienotās vērtības indeksi pa darbības veidiem (procentos pret iepriekšējo gadu)

IKG10_090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 26.02.2021