Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

IKG10_070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.02.2020
Par 2019. gadu 25.03.2020
Par 2019. gadu 20.04.2020
Par 2019. gadu 30.09.2020 Revīzija
Par 2019. gadu 21.10.2020 Revīzija