Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IKG10_070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.02.2019
Par 2018. gadu 26.03.2019 Revīzija
Par 2018. gadu 18.04.2019 Revīzija
Par 2018. gadu 30.09.2019 Revīzija
Par 2018. gadu 21.10.2019 Revīzija