Statistikas tabula

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem

IKG10_060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 26.02.2021