Statistikas tabula

Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

IK10_130c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 23.12.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 26.03.2021