Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta deflatori (NACE 2. red.)

IK10_120c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti