Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta deflatori (NACE 2. red.)

IK10_120c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 4. ceturksni 28.02.2020
Par 2019. gada 4. ceturksni 25.03.2020 Revīzija
Par 2019. gada 4. ceturksni 20.04.2020 Revīzija
Par 2020. gada 1. ceturksni 29.05.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 22.06.2020 Revīzija
Par 2020. gada 2. ceturksni 31.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.11.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 23.12.2020