Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta deflatori (NACE 2. red.)

Tabulas kods datubāzē
IK10_120c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti