Statistikas tabula

Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš pa ceturkšņiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_110c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti