Statistikas tabula

Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš pa ceturkšņiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_110c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 2. ceturksni 31.08.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 30.11.2018