Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_100c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti