Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_100c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 2. ceturksni 31.08.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 30.11.2018