Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti