Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

IK10_070c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 26.03.2021 Revīzija