Statistikas tabula

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (procentos no kopapjoma)

IK10_050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 26.02.2021
Par 2020. gadu 26.03.2021 Revīzija