Statistikas tabula

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (procentos no kopapjoma)

Tabulas kods datubāzē
IK10_050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti