Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

IK10_040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 23.12.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 26.02.2021
Par 2020. gadu 26.03.2021 Revīzija