Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbināto no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti (euro)

IK10_020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 29.11.2019
Par 2019. gada 3. ceturksni 20.12.2019 Revīzija
Par 2019. gada 4. ceturksni 28.02.2020
Par 2019. gada 4. ceturksni 25.03.2020 Revīzija
Par 2019. gada 4. ceturksni 20.04.2020 Revīzija
Par 2020. gada 1. ceturksni 29.05.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 22.06.2020 Revīzija
Par 2020. gada 2. ceturksni 31.08.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 23.09.2020 Revīzija
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.11.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 23.12.2020