Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbināto no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti (euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti