Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

IK10_010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 26.02.2021
Par 2020. gadu 26.03.2021 Revīzija