Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 30.11.2018