Statistikas tabula

Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_130c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Nefinanšu nacionālie konti

Nefinanšu nacionālie konti ir nacionālo kontu sistēmas sastāvdaļa.

Tajos sistemātiskā veidā pa institucionālajiem sektoriem raksturotas dažādas ekonomiskā procesa stadijas: ražošana, ienākumu veidošana, ienākumu sadale, ienākumu pārdale, ienākumu izlietojums un nefinanšu uzkrāšana.

Iekšzemes kopprodukts

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārā vērtība gada laikā. To aprēķina, izmantojot datus par iekšzemes ražošanu, izlietojumu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās) un ienākumiem (tikai faktiskajās cenās).

IKP no ražošanas aspekta aprēķina kā visu preces un pakalpojumus ražojošo darbību pievienotās vērtības summu, plus produktu nodokļi mīnus subsīdijas. 

IKP no izlietojuma puses veido visu to gala izdevumu summa, kas rodas, patērējot ekonomikas gala izlaidi vai vairojot bagātību, plus preču un pakalpojumu eksports mīnus imports. 

IKP no ienākumu puses tiek aprēķināts kā visu preču un pakalpojumu ražošanas procesā gūto ienākumu summa, plus ražošanas un importa nodokļi mīnus subsīdijas.

2019. gadā veiktās IKP revīzijas:

Lejupielādēt informatīvu materiālu (PDF)