Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_100c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Iekšzemes kopprodukts

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārā vērtība gada laikā. To aprēķina, izmantojot datus par iekšzemes ražošanu, izlietojumu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās) un ienākumiem (tikai faktiskajās cenās).

IKP no ražošanas aspekta aprēķina kā visu preces un pakalpojumus ražojošo darbību pievienotās vērtības summu, plus produktu nodokļi mīnus subsīdijas. 

IKP no izlietojuma puses veido visu to gala izdevumu summa, kas rodas, patērējot ekonomikas gala izlaidi vai vairojot bagātību, plus preču un pakalpojumu eksports mīnus imports. 

IKP no ienākumu puses tiek aprēķināts kā visu preču un pakalpojumu ražošanas procesā gūto ienākumu summa, plus ražošanas un importa nodokļi mīnus subsīdijas.

Nacionālais kopienākums

Nacionālais kopienākums raksturo ekonomiskās darbības ienākumus, kas pieder valsts rezidentiem.

Nacionālo kopienākumu iegūst, ja IKP pieskaita no citām valstīm saņemtos īpašuma ienākumus, darbinieku atalgojumu un subsīdijas, un atņem citām valstīm samaksātos īpašuma ienākumus, darbinieku atalgojumu un ražošanas un importa nodokļus.

Nacionālā kopienākuma aprēķinu komplekss, procedūras un ar to saistītās konsekvences:

Lejupielādēt informatīvu materiālu (PDF)