Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2011.gada pirmajā ceturksnī palielinājies par 3.5%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2011. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinājumā ar 2010. gada pirmo ceturksni, iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājies par 3.5%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2011. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada ceturto ceturksni, IKP pieaudzis par 0.3%.

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj. latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

2009

13 083

6 828

82.0

5 802

3 028

2010

12 736

6 805

99.7

5 688

3 039

1.ceturksnis

2 853

1 461

93.9

1 270

651

2. ceturksnis

3 143

1 667

97.4

1 402

743

3. ceturksnis

3 291

1 801

102.8

1 471

805

4. ceturksnis

3 449

1 876

103.6

1 545

841

2011

 

 

 

 

 

1.ceturksnis

3 071

1 513

103.5

1 379

680

Ražošanas aspekts

IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 17.2%) – par 6.5%,  apstrādes rūpniecībā (12.6%) – par 14.6% un transporta un sakaru nozarē (12.5%) – par 6.6%. Mežsaimniecības nozare ir strādājusi ar pieaugumu 24.8%. Viesnīcu un restorānu nozarē viesnīcu pakalpojumiem ir pieaugums par 32%, bet ēdināšanas pakalpojumiem – par 25%.

 Vēl aizvien kritums ir būvniecības nozarē (2.4%) -15.1%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2011.gada 1. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

A          lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;

B         zvejniecība;

C         ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;

D         apstrādes rūpniecība;

E         elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;

F         būvniecība;

G         tirdzniecība;

H         viesnīcas un restorāni;

I           transports un sakari;

J          finanses;

K         komercpakalpojumi;

L         valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

M         izglītība;

N         veselība un sociālā aprūpe;

O         citi komunālie un individuālie pakalpojumi;

D.21-D.31produktu nodokļi mīnus subsīdij

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2011. gada 1. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)
MazumtirdzniecībaTransports un sakari
Apstrādes rūpniecībaBūvniecība

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

Izlietojuma aspekts

2011.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada pirmo ceturksni (faktiskajās cenās) privātais galapatēriņš palielinājās par 8.0%. Lielākie izdevumi privātajā galapatēriņā bija mājokļa uzturēšanai, kuri pieauguši par 7.1% un pārtikai – par 7.5%. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 32.4%, imports – par 31.6% un eksports – par 30.2%. Savukārt, valdības galapatēriņš samazinājās par 0.5%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni
salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās2011.gada pirmajā ceturksnī pret 2010.gada pirmo ceturksni privātajā galapatēriņā vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 3.6%. Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 28.4%, bet valdības galapatēriņš – par 0.6%. Preču eksports (73.5% no kopējā eksporta) pieaudzis par 19.4 % un pakalpojumu eksports – par 3.5%. Savukārt, preču importa apjomi (83.0% no kopējā importa) pieauguši par 23.2%, bet pakalpojuma importa apjomi palielinājušies par 6.8%.

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām

(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa

Tālr. 67366961
Elita Kalniņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi