Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2010. gada 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati* liecina, ka 2010. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2009. gada pirmo ceturksni iekšzemes kopprodukts (IKP) sarucis par 6.0%.

 

Gads

Iekšzemes kopprodukts**

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj., latu

salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmās cenās

 

 

 

 

 

 

2008

16 188

8 323

95.8

7 112

3 657

2009

13 083

6 828

82.0

5 802

3 028

1. ceturksnis

3 309

1 556

82.2

1 464

688

2. ceturksnis

3 340

1 710

81.9

1 480

758

3. ceturksnis

3 221

1 751

80.9

1 429

777

4. ceturksnis

3 213

1 811

83.2

1 428

805

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

1. ceturksnis

2 853

1 463

94.0

1 288

651


 

Ražošanas aspekts

IKP lejupslīdi noteica apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 16.0%) – par 8.1% un būvniecībā (3.1%) – par 43.2%. Savukārt apjomu kāpums bija vērojams transporta un sakaru nozarē, kas veido 12.6% no IKP, par 2.3% un apstrādes rūpniecībā (11.0%) – par 6.8%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2010.gada 1. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)


 

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)


 

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2010. gada 1. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība


 

Izlietojuma aspekts

2010.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada 1.ceturksni (faktiskajās cenās) privātais galapatēriņš samazinājās par 14.8%, valdības galapatēriņš - par 15.2%, bruto pamatkapitāla veidošana – par 47.0%, bet imports – par 3.9%. Savukārt eksporta apjomi palielinājās par 5.7%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni


 

Privātajā galapatēriņā lielākie izdevumi bija mājokļa uzturēšanai, kuri palielinājās par 16.5%, pārtikai, kuri samazinājās par 8.9% un transportam, kuri saruka par 32.4%.

 

Privātā galapatēriņa izdevumu izmaiņas pa patēriņa grupām 2010.gada 1.ceturksnī
(COICOP, faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

 

Eksporta un importa izmaiņas nozīmīgākajās preču grupās 2010.gada 1.ceturksnī
(faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

Eksporta un importa izmaiņas nozīmīgākajās pakalpojumu grupās 2010.gada 1.ceturksnī (Latvijas Bankas dati faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)


 

Salīdzināmajās cenās 2010.gada 1.ceturksnī pret 2009.gada 1.ceturksni privātajā galapatēriņā turpinājās pirkumu apjomu samazināšanās. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 14%, bet izdevumi brutokapitāla veidošanai – par 17.6%. Preču eksports (68.2% no kopējā eksporta) pieaudzis par 19.3% un pakalpojumu eksports krities par 19.2%. Savukārt preču importa apjomi (80.7 % no kopējā importa) samazinājušies par 0.03%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 15.4%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni


 

 

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)


 

 

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA IZMAIŅAS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)


 

*Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 10.06.2010.

**Pēc 2008. gada nacionālo kontu sabalansēšanas precizēti 2008. un 2009. gada IKP dati. Detalizēta informācija pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi