Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2006.gada 1. pusgadā pieaudzis par 12.0%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006. gada pirmajā pusgadā iekšzemes kopprodukta (IK) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 12.0%.

IK pieaugumu šajā periodā veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IK struktūrā–21.5%) – par 18.2%, transporta un sakaru nozarē (14.2%) - par 8.6%, apstrādes rūpniecībā (12.4%) – par 6.5%, būvniecībā (5.7%) – par 16.7%.

Šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu IK apjoms audzis par 11.1%. Tirdzniecībā bija apjomu pieaugums par 18.7%, transporta un sakaru nozarē – par 10.9%, apstrādes rūpniecībā – par 4.3%, būvniecībā – par 16.1%.

Atšķirībā no vairākus gadus pastāvējušās lauksaimniecības produkcijas pieauguma tendences, šā gada 2. ceturksnī tās apjoms ir samazinājies par 6.4%, galvenokārt nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2006. gada 2. ceturksnī
salīdzinājumā ar 2005. gada 2. ceturksni (salīdzināmās cenās)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PAMATRĀDĪTĀJI

Gads

Iekšzemes kopprodukts,
tūkst. latu

Iekšzemes kopprodukts
uz vienu iedzīvotāju

Iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās,
% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmās cenās

faktiskajās cenās, latos

2000.gada salīdzināmās cenās, latos

eiro

pavisam

uz vienu iedzīvotāju

2005

8937330

7016928

3885

3050

5527

110.2

110.9

1.cet.

1844898

1635969

800

710

1139

107.6

108.2

2.cet.

2166320

1761028

941

765

1339

111.2

111.8

3.cet.

2339797

1792702

1018

780

1448

111.4

112.0

4.cet.

2586315

1827229

1126

796

1602

110.6

111.2

2006

1.cet.

2296544

1849852

1002

807

1425

113.1

113.7

2.cet.

2647641

1956133

1157

855

1645

111.1

111.7

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS PA DARBĪBAS VEIDIEM
2006.GADA 2.CETURKSNĪ
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS*
salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

*Igaunijai par 2006.g. 2.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – provizoriskie rezultāti.

Sagatavojosi Nacionālo kontu statistikas daļa
E. Kalniņa
tālr. 7366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi