Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2005.gadā pieaudzis par 10.2%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005. gadā iekšzemes kopprodukta (IK) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 10.2%.

IK pieaugumu šajā periodā veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IK struktūrā – 19.8%) – par 17.4%, transporta un sakaru nozarē (15.9%) - par 16.2%, apstrādes rūpniecībā (13.1%) – par 6.3%, būvniecībā (6.3%) – par 15.5%.

2005.gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu IK apjoms audzis par 10.5%. Tirdzniecībā bija apjomu pieaugums par 17.5%, transporta un sakaru nozarē – par 15.9%, apstrādes rūpniecībā – par 8.7%, būvniecībā – par 14.4%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2005. gada 4. ceturksnī
salīdzinājumā ar 2004. gada 4. ceturksni (2000. gada vidējās cenās)

 

IEKŠZEMES KOPPRODUKTS PA DARBĪBAS VEIDIEM

 

 

 

Kodi

Dinamika salīdzināmās cenās,
% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

Struktūra faktiskajās cenās,
%

2004

2005

2004

2005

4.cet.

gads

4.cet.

gads

4.cet.

gads

4.cet.

gads

Iekšzemes kopprodukts

IK

108.6

108.5

110.5

110.2

 

 

 

 

tai skaitā:

kopējā pievienotā vērtība bāzes cenās (vairumcena)

A..O

108.6

108.5

110.8

110.3

100.0

100.0

100.0

100.0

no tās pa darbības veidiem:

lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

A

102.5

104.2

105.4

103.3

3.2

4.0

2.6

3.7

tai skaitā:

lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumi

A01

103.6

104.5

105.7

104.5

1.8

2.4

1.5

2.3

mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi

A02

101.2

103.8

105.1

101.4

1.4

1.6

1.1

1.4

zvejniecība

B

124.9

109.8

84.7

115.0

0.1

0.1

0.1

0.1

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

C

115.3

110.5

137.9

126.1

0.2

0.3

0.3

0.3

apstrādes rūpniecība

D

106.0

107.9

108.7

106.3

13.0

13.4

12.8

13.1

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

E

102.9

104.9

102.4

102.3

3.4

3.1

2.9

2.7

būvniecība

F

115.7

113.0

114.4

115.5

6.5

5.8

7.0

6.3

pakalpojumi

G..O

109.1

108.7

111.5

111.2

73.6

73.3

74.2

73.8

no tiem:

tirdzniecība

G

110.9

110.1

117.5

117.4

18.9

18.3

20.4

19.8

viesnīcas un restorāni

H

116.8

113.4

118.1

114.7

1.3

1.5

1.5

1.6

transports un sakari

I

110.3

112.9

115.9

116.2

15.1

15.6

15.1

15.9

finanses

J

108.6

108.3

110.2

110.3

4.7

4.9

5.6

5.2

komercpakalpojumi

K

105.1

107.4

107.9

107.0

13.2

13.3

12.5

12.7

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

L

106.2

106.1

102.8

102.9

8.9

7.8

7.9

7.0

izglītība

M

102.2

102.2

103.9

104.1

5.2

5.2

4.9

5.0

veselība un sociālā aprūpe

N

99.9

100.9

100.5

100.0

2.6

2.7

2.7

2.6

citi komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi

O

111.0

108.0

109.5

109.1

3.7

4.0

3.7

4.0

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PAMATRĀDĪTĀJI

Gads

Iekšzemes kopprodukts
tūkst. latu

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

Iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

faktiskajās cenās

2000.gada vidējās cenās

faktiskajās cenās, latos

2000.gada salīdzināmās cenās, latos

eiro

pavisam

uz vienu iedzīvotāju

2004

7413555

6358722

3205

2749

4777

108.5

109.1

4.cet.

2098164

1648259

909

714

1327

108.6

109.2

2005

8903785

7006492

3871

3046

5506

110.2

110.8

1.cet.

1843358

1629804

800

707

1495

107.3

107.9

2.cet.

2163335

1763358

940

766

1688

111.4

112.0

3.cet.

2328272

1791834

1013

780

1759

111.4

112.0

4.cet.

2568820

1821496

1119

793

1592

110.5

111.1

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS PA DARBĪBAS VEIDIEM 2005.GADA 4.CETURKSNĪ

(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;

B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I  transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi

IEKŠZEMES KOPPRODUKTS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Igaunijai par 2005.g. 4.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – otrreizējais novērtējums.

Atbildīgā par izdevumu
E. Kalniņa, tālr. 7366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi