Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2006.gada 1.ceturksnī pieaudzis par 13.1%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006. gada 1.ceturkšņa iekšzemes kopprodukta (IK) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 13.1%.

IK pieaugumu šajā periodā veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IK struktūrā – 22.6%) – par 17.7%, transporta un sakaru nozarē (13.6%) - par 6.0%, apstrādes rūpniecībā (12.7%) – par 8.8%, būvniecībā (4.7%) – par 17.5%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2006. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2005. gada 1. ceturksni

(2000. gada vidējās cenās)

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PAMATRĀDĪTĀJI

Gads

IKP
tūkst. latu

IKP
uz vienu iedzīvotāju

IKP salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

faktiskajās cenās

2000.gada vidējās cenās

faktiskajās cenās,
latos

2000.gada salīdzināmās cenās, latos

eiro

pavisam

uz vienu
iedzīvotāju

2005

8967330

7016928

3885

3050

5527

110.2

110.9

1.cet.

1844898

1635969

801

710

1139

107.6

108.2

2.cet.

2166320

1761028

941

765

1339

111.2

111.8

3.cet.

2339797

1792702

1018

780

1448

111.4

112.0

4.cet.

2586315

1827229

1126

796

1602

110.6

111.2

2006

 

 

 

 

 

 

 

1.cet.

2296544

1849852

1002

807

1425

113.1

113.7

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS PA DARBĪBAS VEIDIEM 2006.GADA 1.CETURKSNĪ

(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

A

B

C

D

E

F

G

H

H

I

K

L

M

N

O

lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

zvejniecība

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

apstrādes rūpniecība

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

būvniecība

tirdzniecība

viesnīcas un restorāni

transports un sakari

finanses

komercpakalpojumi

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

izglītība

veselība un sociālā aprūpe

citi komunâlie un individuâlie pakalpojumi

IEKÐZEMES KOPPRODUKTS BALTIJAS VALSTÎS

(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Igaunijai par 2006.g. 1.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – otrreizējais novērtējums

Atbildīgā par izdevumu
E. Kalniņa, tālr. 7366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi