Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2007.gada 1. ceturksnī pieaudzis par 11.2%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gada 1. ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IK) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 11.2%.

IK pieaugumu veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IK struktūrā–23.1%) – par 15.7%, komercpakalpojumu nozarē (15.3%) – par 10.4%, apstrādes rūpniecībā (11.8%) – par 2.4%, transporta un sakaru nozarē (11.3%) - par 7.6%, būvniecībā (5.6%) – par 17.0%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2007. gada 1. ceturksnī
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PAMATRĀDĪTĀJI

Gads

Iekšzemes kopprodukts,

tūkst. latu

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

Iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās,

% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmās cenās

faktiskajās cenās, latos

2000.gada salīdzināmās cenās, latos

eiro

pavisam

uz vienu iedzīvotāju

2006

11264695

7881257

4924

3445

7004

111.9

112.5

1.cet.

2308955

1852727

1007

808

1433

113.1

113.7

2.cet.

2693972

1963801

1177

858

1674

111.1

111.8

3.cet

2971270

2008622

1300

879

1849

111.9

112.5

4.cet.

3290498

2056107

1441

901

2050

111.7

112.4

2007

1.cet.

2897930

2060107

1271

904

1809

111.2

111.8

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS PA DARBĪBAS VEIDIEM
2007.GADA 1.CETURKSNĪ
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Igaunijai par 2007.g. 1.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – otrreizējais novērtējums

Atbildīgā par izdevumu E. Kalniņa, tālr. 7366961
© Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2007
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi