Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2006. gadā pieaudzis par 11.9%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006. gadā iekšzemes kopprodukta (IK) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 11.9%.

IK pieaugumu veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IK struktūrā–20.9%) – par 17.4%, komercpakalpojumu nozarē (14.8%) – par 17.6%, transporta un sakaru nozarē (13.0%) - par 9.3%, apstrādes rūpniecībā (11.9%) – par 6.2%, būvniecībā (6.8%) – par 13.6%.

2006. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu IK apjoms audzis par 11.7%. Tirdzniecībā bija apjomu pieaugums par 15.3%, tai skaitā mazumtirdzniecībā – par 25.3%, komercpakalpojumu nozarē – par 17.4%, transporta un sakaru nozarē – par 7.7%, apstrādes rūpniecībā – par 4.5%, būvniecībā – par 10.3%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2006. gada 4. ceturksnī
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari


Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PAMATRĀDĪTĀJI *

Gads

Iekšzemes kopprodukts,
tūkst. latu

Iekšzemes kopprodukts
uz vienu iedzīvotāju

Iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās,
% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmās cenās

faktiskajās cenās, latos

2000.gada salīdzināmās cenās, latos

eiro

pavisam

uz vienu iedzīvotāju

2005

9059087

7041397

3938

3061

5602

110.6

111.2

4.cet.

2623895

1840551

1143

802

1626

111.4

112.0

2006

11264695

7881257

4923

3444

7002

111.9

112.5

1.cet.

2308955

1852727

1007

808

1433

113.1

113.7

2.cet.

2693972

1963801

1177

858

1674

111.1

111.8

3.cet

2971270

2008622

1300

879

1849

111.9

112.5

4.cet.

3290498

2056107

1441

900

2050

111.7

112.3

* Dati par 2005. gada un 2006. gada ceturkšņiem precizēti, pamatojoties uz papildus saņemto informāciju.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS PA DARBĪBAS VEIDIEM
2006.GADA 4.CETURKSNĪ
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Igaunijai par 2006.g. 4.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – otrreizējais novērtējums

Atbildīgā par izdevumu E. Kalniņa, tālr. 7366961
© Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2006
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi