Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2007.gada 9 mēnešos pieaudzis par 11.0%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2007. gada 9 mēnešos iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 11.0%.

Šā gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu IKP apjoms palielinājies par 10.9%.

RAŽOŠANAS ASPEKTS

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2007.gada 3.ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi

IKP izmaiņas veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā–20.1%) – par 14.5%, komercpakalpojumu nozarē (15.3%) – par 10.2%, transporta un sakaru nozarē (13.1%) - par 10.4%, būvniecībā (9.2%) – par 13.2%. Savukārt, apstrādes rūpniecībā, kas veido 10.7% no IKP, ir vērojams samazinājums par 0.3%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2007. gada 3. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

 

IZLIETOJUMA ASPEKTS

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)


Iekšzemes kopprodukta pieaugums pa izlietojuma veidiem 2007. gada 3.ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

Galapatēriņa izdevumu kāpumu veicināja mājsaimniecību un to apkalpojošo organizāciju galapatēriņa izdevumi, kas pieauga par 14.4%. Savukārt, valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi palielinājās par 6.1%. Abu augstākminēto rādītāju apjoms bija attiecīgi 66% un 16% no iekšzemes kopprodukta.

Preču un pakalpojumu eksports pieauga par 11.1%, bet importa kāpums bija 15.5%. Eksporta apjoms sasniedza 42%, bet importa apjoms 64% no iekšzemes kopprodukta.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Igaunijai par 2007.g. 3.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – otrreizējais novērtējums.

Atbildīgā par izdevumu A. Vanaga, tālr. 7366671
© Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2007
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi