Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2007. gada 1. pusgadā pieaudzis par 11,1%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2007. gada pirmajā pusgadā iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 11.1%.

Šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu IKP apjoms palielinājies par 11.0%.

RAŽOŠANAS ASPEKTS

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2007.gada 2.ceturksnī
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi

IKP pieaugumu veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā–19.0%) – par 14.3%, komercpakalpojumu nozarē (16.3%) – par 9.3%, transporta un sakaru nozarē (13.3%) - par 9.4%, būvniecībā (7.7%) – par 15.9%. Savukārt, apstrādes rūpniecībā, kas veido 11.2% no IKP, ir vērojams samazinājums par 0.1%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2007. gada 2. ceturksnī
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

IZLIETOJUMA ASPEKTS

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Iekšzemes kopprodukta pieaugums pa izlietojuma veidiem 2007. gada 2.ceturksnī
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Kopējais galapatēriņa izdevumu apjoms 2.ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieauga par 16.2%. Straujo galapatēriņa izdevumu kāpumu veicināja mājsaimniecību un tās apkalpojošo organizāciju galapatēriņa izdevumi, kas pieauga par 18.4%. Savukārt valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi palielinājās par 5.7%.

Preču un pakalpojumu eksports pieauga par 8.7%. Savukārt, preču un pakalpojumu importa apjoma kāpums veidoja 23.0%.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Igaunijai par 2007.g. 2.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – otrreizējais novērtējums

Atbildīgā par izdevumu A. Vanaga, tālr. 7366671
© Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2007
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi