Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2008. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2008. gada pirmajā pusgadā iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 1.6%.

2008. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada otro ceturksni IKP palielinājies par 0.1%.

Ražošanas aspekts

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2008. gada 2. ceturksnī(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

IKP izmaiņas veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: transporta un sakaru nozarē (īpatsvars IKP struktūrā – 11.2%) - par 2.0%, būvniecībā (9.0%) – par 5.7%. Savukārt, rūpniecībā kopumā (struktūrā 12.8%), tirdzniecībā (17.0%) un lauksaimniecībā un mežsaimniecībā (3.0%), ir vērojams samazinājums attiecīgi par 4.6%, 5.9% un 0.5%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2008.gada 2. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi

Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

2008.gada 2.ceturksnī salīdzinājumā ar 2007.gada 2.ceturksni (faktiskajās cenās) privātā galapatēriņa lielākās izdevumu grupas bija: pārtika (īpatsvars privātā galapatēriņa struktūrā - 26%), kas pieaugusi par 16.5%, mājokļa uzturēšana (12%), kas veidoja kāpumu par 42.2%, kā arī kultūra un atpūta (8.7%), kur apjomi palielinājās par 13.7%. Savukārt izdevumiem apģērbiem un apaviem (14.3%) bija vērojams kritums par 1.6% .

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja cenu pieaugums, bet bruto pamatkapitāla veidošanu ietekmēja nefinanšu investīciju samazinājums par 7%. Preču un pakalpojumu eksporta kopējo pieaugumu ir ietekmējis preču eksporta (63.2% no kopējā eksporta) palielinājums par 3.8% un pakalpojumu eksporta kāpums par 0.4%. Preču un pakalpojumu importa kopējais apjoms ir krities, kas skaidrojams ar preču importa (79.8% no kopējā importa) samazinājumu par 10.7%, lai gan par 3.3 % ir pieaudzis pakalpojumu imports.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Lietuvai par 2008.g. 2.ceturksni – otrreizējais novērtējums.
Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366671
Alla Vanaga

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi