Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2008. gada otrajā ceturksnī

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu* 2008. gada otrajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2007. gada atbilstošo periodu, ir pieaudzis par 0,2%.

2008. gada otrajā ceturksnī ir novērojama pēdējos gados lēnākā ekonomiskā izaugsme. Tās tempa samazināšanās pamatā ir lejupslīde rūpniecības un mazumtirdzniecības pievienotās vērtības apjomos. Vērojama finanšu sektora attīstības tempu palēnināšanās un kritums produktu nodokļu (pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodoklis) iekasēšanā.

Savukārt pozitīvi pieauguma apjomi saglabājās komercpakalpojumu sektorā un būvniecībā, kur tiek turpināti iepriekšējos periodos uzsāktie projekti.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2001.g. 1. cet.- 2008.g. 2. cet.

Precizēts un izvērsts 2008. gada otrā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2008. gada 8. septembrī.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366671
Alla Vanaga 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi