Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2007. gadā pieaudzis par 10.2%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2007. gadā iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 10.2%. 2006. gadā IKP apjoma pieaugums veidoja 11,9%, 2005. gadā – 10,6%.

Aizvadītā gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu IKP apjoms palielinājies par 8.0%.

RAŽOŠANAS ASPEKTS

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2007. gadā
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējo gadu)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2007. gada 4. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

IKP izmaiņas veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā–19.0%) – par 6.4%, komercpakalpojumu nozarē (15.9%) – par 10.4%, transporta un sakaru nozarē (11.5%) - par 11.6%, būvniecībā (8.3%) – par 12.4%. Savukārt, apstrādes rūpniecībā, kas veido 10.2% no IKP, ir vērojams samazinājums par 3.1%.


Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība


IZLIETOJUMA ASPEKTS

Iekšzemes kopprodukta pieaugums pa izlietojuma veidiem 2007. gadā
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējo gadu)

Kopējais galapatēriņa izdevumu apjoms 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu pieauga par 12.3%. Bruto kapitāla veidošana gadā pieaugusi par 16.3%.

Preču un pakalpojumu eksports palielinājās par 10.3%. Savukārt, preču un pakalpojumu importa apjoma kāpums veidoja 16.6%.

2007. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, vairākiem izlietojuma rādītājiem bija vērojams pieaugumu tempu samazinājums. Kopējais galapatēriņa izdevumu apjoms palielinājies par 4.4%, bet bruto kapitāla veidošana palielinājusies tikai par 2.2%. Preču un pakalpojumu eksports kāpa par 13.3%. Savukārt, preču un pakalpojumu importa apjoms palielinājies par 2.6%.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Igaunijai par 2007.g. 4.ceturksni – sākotnējais novērtējums, Lietuvai – otrreizējais novērtējums.

Atbildīgā par izdevumu A. Vanaga, tālr. 67366671
© Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2008
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce obligāta.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi