Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2008. gada 9 mēnešos samazinājies par 0,6%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2008. gada 9 mēnešos iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, samazinājies par 0,6%.

2008. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada trešo ceturksni IKP saruka par 4,6% (sezonāli izlīdzināts samazinājies par – 4,7%).

Ražošanas aspekts

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2008. gada 3. ceturksnī *(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

IKP lejupslīdi veicināja apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 18,6%) - par 8,6%, transporta un sakaru nozarē (12,5%) – par 0,9%, apstrādes rūpniecībā (10,1%) – par 8,9% un būvniecībā (9,9%) – par 7,4%. Liels apjomu samazinājums bija vērojams arī finanšu starpniecības nozarē (5,5%) – par 10,9%.

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2008. gada 3. ceturksnī(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi


Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

2008. gada 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada 3. ceturksni (faktiskajās cenās) privātā galapatēriņa lielākās grupas – izdevumi mājoklim, ūdenim un elektroenerģijai (īpatsvars privātā galapatēriņa struktūrā – 24,8%), pieauguši par 2,2%, bet samazinājušies izdevumi pārtikai (20,6%) - par 1,4%, transportam (12,5%) - par 0,7%, apģērbiem un apaviem (7,3%) - par 9,4%.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja pirkumu apjomu samazināšanās, bet bruto pamatkapitāla veidošanu ietekmēja nefinanšu investīciju samazinājums par 7,4%. Preču un pakalpojumu eksporta kopējo pieaugumu ir ietekmējis preču eksporta (66,6% no kopējā eksporta) palielinājums par 3,1% un pakalpojumu eksporta samazinājums par 0,2%. Preču un pakalpojumu importa kopējais apjoms ir krities, kas skaidrojams ar preču importa (82,1% no kopējā importa) samazinājumu par 12,5%, lai gan par 2,8 % ir pieaudzis pakalpojumu imports.

Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas Baltijas valstīs (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Lietuvai par 2008. gada 3. ceturksni – otrreizējais novērtējums.

* Izmaiņas salīdzināmo cenu aprēķinos

CSP vienlaicīgi ar 2008. gada 3. ceturkšņa IKP rezultātu paziņošanu uzsāk ķēdes indeksa lietošanu IKP un tā sastāvdaļu izmaiņu tempa noteikšanā.

Metodoloģijas izmaiņas veiktas sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1392/2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu, kas prasa nacionālo kontu datu aprēķinu iepriekšējā gada cenās un ķēdes indeksa lietošanu salīdzināmo cenu aprēķinos. Tādējādi 2008. gada laikā Eiropas Savienības dalībvalstis ievieš šo metodi un tas uzlabos IKP un tā sastāvdaļu starptautisko salīdzināmību.

Ķēdes indekss nosaka, ka par aprēķinu bāzi tiek lietots iepriekšējais kalendārais gads, līdz ar to uzlabojas apjoma tempa aprēķinu kvalitāte, jo tiek ņemtas vērā jaunākās cenu un ekonomikas struktūras izmaiņas.

Aprēķiniem iepriekšējā gada cenās CSP izmanto “gada vidējā metodi”, t. i., esošo ceturksni rēķina iepriekšējā gada vidējās cenās.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366671
Alla Vanaga

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi