Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 3. ceturksnī palielinājies par 0,5%

2014. gada 3. ceturksnī iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem palielinājies par 0,5%, salīdzinot ar 2014. gada 2. ceturksni. Salīdzinājumā ar 2013. gada 3. ceturksni, IKP pieaudzis par 2,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2014. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, IKP ir palielinājies par 2,4%.

Iekšzemes kopprodukts 2014. gada 3. ceturksnī faktiskajās cenās ir 6,3 miljardi eiro.

IKP apjoma izmaiņas
(2013 gada 1. ceturksnis – 2014. g. 3. ceturksnis, salīdzināmajās cenās, %)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ražošanas aspekts (sezonāli neizlīdzināti dati)

2014. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada trešo ceturksni, par 0,6% samazinājās apstrādes rūpniecības temps salīdzināmajās cenās, ko ietekmēja kritums pārtikas produktu ražošanā par 0,3%,nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 5,3%, kā arī iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 21,5%. Apstrādes rūpniecību pozitīvi ietekmēja produkcijas kāpums koksnes un koka izstrādājumu apakšnozarē par 8,7% un gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 7,5%.

Dzīvojamo ēku būvniecība pieaugusi par 24,4%, vietējo cauruļvadu un komunikācijas līniju būvniecība – par 50,1%, savukārt izglītības iestāžu būvniecība un remonts palielinājās 2,1 reizi. Ielu un ceļu būvniecība samazinājusies par 11,2%, maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecība – par 26,1%.

Mazumtirdzniecība palielinājās par 3,4%, tai skaitā auto degvielas mazumtirdzniecības apjomi – par 2,6%. Par 4,3% pieauga pārtikas preču un par 2,9% – nepārtikas preču tirdzniecība.

Transporta nozares pieaugumu veicināja apgrozījuma palielināšanās autotransporta darbībā: par 4% – kravu pārvadājumos un par 6% – pasažieru pārvadājumos.

Par 9% pieauguši finanšu pakalpojumi.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi sniegti attiecīgi par 3,8% un 2,1% vairāk. Tūrisma biroju darbība paplašinājusies par 5%.

Izklaides un atpūtas pakalpojumi palielinājušies par 3%, savukārt azartspēļu nozarē pieaugums par 6%

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2014. gada 3. ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2013. g. 3. ceturksni

NACE 2. red. nozares

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

4,0

Nozaru struktūra faktiskajās cenās, %

Apstrādes rūpniecība (C)

12,0

Pārējā rūpniecība (BDE)

3,4

Būvniecība (F)

8,3

Tirdzniecība (G)

14,9

Transports un uzglabāšana (H)

9,6

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)

2,1

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

4,6

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

4,2

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

12,3

Komercpakalpojumi (MNS)

8,9

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

6,6

Izglītība (P)

4,3

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

2,7

Māksla, izklaide un atpūta (R)

2,1

Produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas       (D.21-D.31)

x

Izlietojuma aspekts (sezonāli neizlīdzināti dati)

2014. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada trešo ceturksni privātais galapatēriņš faktiskajās cenās palielinājās par 3,1%. Mājsaimniecību izdevumi pārtikas iegādei palielinājās par 4,5%, bet mājokļa uzturēšanas izdevumi – par 0,5%. Mājsaimniecību izdevumi transportam samazinājušies par 1,1% (izdevumi sabiedriskajam transportam, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija). Bruto pamatkapitāla veidošana pieauga par 0,8%. Preču eksports palielinājies par 2,6%, bet pakalpojumu eksports samazinājies par 5,7%. Preču importa apjomi pieauga par 0,1%, bet pakalpojumu imports krities par 2,8%.

Iekšzemes kopprodukts pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada trešo ceturksni privātais galapatēriņš salīdzināmajās cenās pieaudzis par 2,1%, tai skaitā izdevumi pārtikai – par 4,5%. Savukārt izdevumi mājokļa uzturēšanai samazinājušies par 0,6%, bet izdevumi transportam – par 1,4%.

Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai samazinājās par 1,9%. To ietekmēja investīciju apjomu kritums valsts pārvaldē par 27,1% un transporta un uzglabāšanas nozarē – par 6,1%. Savukārt elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, kā arī apstrādes rūpniecībā investīcijas palielinājās par attiecīgi 0,6% un 33,4%.

Preču eksports palielinājies par 3,2%, bet pakalpojumu eksports samazinājies par 6,4%. Preču importa apjomi sarukuši par 0,5%, bet pakalpojumu imports – par 4%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(sezonāli neizlīdzināti dati, salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

*Ātrā novērtējuma dati par 2014. gada 3. ceturksni

Iespējamās izmaiņas valdības sektora aprēķinos, maksājumu bilancē un finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī biznesa pakalpojumu indeksi tiks ņemti vērā IKP aprēķinos un ceturkšņa nacionālo kontu sabalansēšanā. Papildu informācija par šiem rādītājiem būs pieejama CSP datubāzē 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa – 23. decembrī.

Detalizēta informācija par laikrindām publicēta CSP datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts.

 

Papildu informācija:
Elita Kalniņa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi