Preses relīze

IKP pirmajā ceturksnī palielinājies par 2,8%

Iekšzemes kopprodukts (IKP) 2014.gada 1.ceturksnī faktiskajās cenās ir 5,3 miljardi euro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2014.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2013.gada 1.ceturksni IKP salīdzināmajās cenās palielinājies par 2,8%, bet pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem, salīdzinot ar 2013.gada 4.ceturksni, pieaudzis par 0,6%.

IKP apjoma izmaiņas, 2012.gada 1.ceturksnis - 2014.gada 1.ceturksnis
 (salīdzināmajās cenās, %)

Ražošanas aspekts

Salīdzināmajās cenās 2014.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 1.ceturksni, par 1,2% palielinājās apstrādes rūpniecības temps, ko ietekmēja pieaugums pārtikas produktu ražošanā  par 7,5% (21,1% no kopējās apstrādes rūpniecības), koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 7,6% (23,4% no kopējās apstrādes rūpniecības). Samazinājās dzērienu ražošana par 4,9% (1,9% no kopējās apstrādes rūpniecības) un apģērbu ražošana – par 15,4% (3,7% no kopējās apstrādes rūpniecības). Par 80,9% kritusies metālu ražošanas nozare.

Būvniecība pieaugusi par 24,6%. Par 44,3% palielinājās dzīvojamo māju būvniecība (16,9% no kopējās būvniecības), maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecībā – par 11,8% (7,7% no kopējās būvniecības), administratīvo ēku būvniecība – par 97,4% ( 7,5% no kopējās būvniecības), kā arī viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku būvniecība – par 84,3%. Kritums par 4,8% bija šoseju, ielu, ceļu skrejceļu un dzelzceļa līniju būvniecībā (6,1% no kopējās būvniecības) un par 19,4% tiltu un tuneļu būvniecībā (2,1% no kopējās būvniecības).

Tirdzniecība palielinājās par 2,5%, tai skaitā mazumtirdzniecība – par 2,6%, ko veidoja pieaugums par 2,8% pārtikas preču un par 2,5% – nepārtikas preču tirdzniecībā.

Komercpakalpojumu nozarē lielākie pieaugumi bija šādiem pakalpojumiem: arhitektūras, inženiertehniskajiem pakalpojumiem, tehniskajai pārbaudei un analīzei – par 12,9%, tūrisma biroju darbībai – par 3,2%, frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumiem – par 9,5%, kā arī individuālās lietošanas priekšmetu remontam – par 25,2%.

Izklaides un atpūtas nozare palielinājās par 20,1%, azartspēļu nozarē pieaugums – par 12,6%.

Par 1,7% vairāk tika iekasēti produktu nodokļi (pievienotās vērtības, akcīzes, muitas nodokļi).

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2014.gada 1. ceturksnī

salīdzināmajās cenās, % pret 2013.gada 1.ceturksni

NACE 2. red. nozares

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A);

4.9

Nozaru struktūra faktiskajās cenās, %

apstrādes rūpniecība (C);

13.9

pārējā rūpniecība (BDE);

5.8

būvniecība (F);

4.0

tirdzniecība (G);

15.4

transports un uzglabāšana (H);

11.8

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I);

1.7

informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J);

4.7

finanšu un apdrošināšanas darbības (K);

3.6

operācijas ar nekustamo īpašumu (L);

11.5

komercpakalpojumi (MNS);

7.0

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O);

6.8

izglītība (P);

3.9

veselība un sociālā aprūpe (Q);

3.1

māksla, izklaide un atpūta (R);

1.9

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas (D.21-D.31)

x

Izlietojuma aspekts

Faktiskajās cenās 2014. gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada 1.ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 2,5%. Ir pieauguši izdevumi divās no lielākajām patēriņa grupām: pārtikai (20% no kopējiem izdevumiem) – par 3,1% un transportam (14% no kopējiem izdevumiem) – par 1,9%. Mājsaimniecību izdevumi mājokļa uzturēšanai silto laika apstākļu dēļ samazinājušies par 2,5% (27% no kopējiem izdevumiem). Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 2,8%. Preču eksports (72% no kopējā eksporta) palielinājies par 0,4%, bet pakalpojumu eksports – par 4,3%. Preču importa apjomi (86% no kopējā importa) samazinājušies par 1,9%, bet pakalpojumu imports – par 2,4%.

 

Iekšzemes kopprodukts pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2014.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2013.gada 1.ceturksni privātais galapatēriņš pieaudzis par 2,1%, tai skaitā izdevumi pārtikai – par 2,7%, bet izdevumi transportam palielinājušies par 3,6%. Savukārt izdevumi mājokļa uzturēšanai samazinājušies par 3,4%.

Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 2,2%. Investīciju apjoms apstrādes rūpniecībā palielinājies par 34,2%, bet ievērojams investīciju apjoma samazinājums bija elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē – par 33,4%.

Preču eksports palielinājies par 1,7%, bet pakalpojumu eksports – par 3,6%. Savukārt preču importa apjomi samazinājušies par 1,3%, bet pakalpojumu importa apjomi – par 3,6%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Šā gada septembrī IKP tiks publicēts atbilstoši jaunajai nacionālo kontu sistēmas metodoloģijai – Eiropas kontu sistēmai EKS 2010. Plašāka informācija pieejama CSP mājas lapā.

 

Papildu informācija:
Elita Kalniņa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi